V&V consult
O firme
O poradenstve
Aké služby poskytujeme
Aké sú naše ceny
Kde nás nájdete
Kontakt
logo

O poradenstve

V každom systéme, či už je to jedinec, pár, rodina, malá alebo veľká firma, či organizácia, prebiehajú okrem vedomých, rozumom riadených procesov aj procesy skrytejšie, zakotvené v našom emočnom svete. Každý z nás môže v živote uviaznuť. Idem po mojej životnej ceste a naraz bác a už som v pasci a motám sa a neviem ako z nej von, aby som mohol voľne ďalej pokračovať v životnej ceste. Cítim sa uviaznutý, vynakladám veľa času a energie a nevidím z toho výsledok. Alebo som energiu stratil, cítim sa vyčerpaný, podráždený, bez perspektívy a situáciu v mojom živote vzdávam a tým vzdávam aj možnosti stretnúť nové šance na mojej ďalšej životnej ceste.

Uviaznuť takto v životnej ceste môže každý systém, či už je to jednotlivec, partnerská dvojica, celá rodina, malá firma zložená z niekoľkých ľudí, ale aj veľké firemné korporácie. Pascou je situácia, kde rôzne vonkajšie aj vnútorné sily pôsobia protikladne a výsledkom je uviaznutie s neefektívnym vynakladaním životných síl a prostriedkov. Ak táto situácia trvá dlho vedie až k zániku systému (smrti jedinca, rozpadu vzťahu, rodiny alebo zániku firmy). Poradenstvo je hľadanie, ako uvoľniť pôsobenie protikladných síl a umožniť prúdenie života v systéme. Úlohou poradcu v našom poňatí je napomáhať klientovi (systému), aby prijal zodpovednosť za jeho životnú situáciu, začal ju vnímať a uvedomovať si ju v celej jej pestrosti a aby hľadal vnútorné a vonkajšie zdroje, ako svoju životnú situáciu zmeniť. Napomôcť klientovi (systému), aby si našiel cestu životom, na ktorej sa bude cítiť spokojný. Spokojnosť nepovažujeme za stav trvalý, ale za proces napĺňania životných túžob a výziev. Ak si ich napĺňam, cítim v živote svoju hodnotu, cítim sa efektívny, kompetentný a vnútorne napĺňaný.