V&V consult
O firme
O poradenstve
Aké služby poskytujeme
Aké sú naše ceny
Kde nás nájdete
Kontakt
logo

Kontakt


Poradenstvo poskytujeme na základe vzájomnej dohody s klientom v dohodnutom termíne. Záujemca o poradenstvo sa môže prihlásiť písomne, mailom alebo telefonicky.

Korešpondenčná adresa:
V&V Consult
Bernolákova 14/A
974 01 Banská Bystrica

mail: psychiatriavelicki@gmail.com

telefón:
048/4156036
0911 999 960
0905 831 909

Dôležité upozornenie:
Uvedené kontaktné možnosti slúžia pre záujemcov o poradenstvo len na objednanie sa a potvrdenie termínu poradenskej konzultácie.
Na našej internetovej stránke sú uvedené všetky dôležité informácie pre vaše rozhodnutie využiť, alebo nevyužiť naše poradenské služby.
Časové dôvody nám neumožňujú odpovedať na vaše prípadné otázky a poskytovať poradenstvo telefonicky, alebo korešpondenčne.