V&V consult
O firme
O poradenstve
Aké služby poskytujeme
Aké sú naše ceny
Kde nás nájdete
Kontakt
logo

O firme V&V Consult

V&V Consult je rodinná firma. Založili sme si ju (Margaréta a Vladimír Velickí), keď sme hľadali možnosť,ako rozvíjať náš profesionálny potenciál. Obaja sme si založili živnosť a začali sme savenovať profesionálne poradenstvu tak, ako nám to život prinášal. Pôvodným vzdelaním sme psychiatri a psychoterapeuti s rozsiahlym vzdelaním a skúsenosťami v lektorskej a súkromnej klinickej praxi. Klienti, ktorí za nami prichádzajú, sa potrebujú zorientovať a riešiť krízy v sociálnych systémoch, v ktorých participujú. Našou úlohou, ako poradcov, je vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom naši klienti môžu vnímať, uvedomovať si a hľadať riešenia, ako sa vysporiadať s iracionálnymi (emočnými) procesmi, vedúcimi ku krízam v ich systéme.

Keďže táto činnosť už nemá s medicínou nič spoločné, rozhodli sme sa pred tromi rokmi (2006) ju oddeliť a rozšíriť naše profesionálne pôsobenie na oblasť a systémového / organizačného poradenstva.MUDr. Margaréta Velická

Na moju profesionálnu životnú cestu som sa síce vydala ako lekárka psychiatrička, ale od začiatku ma zaujímalo, ako životné situácie mojich klientov prispievajú k tomu, že v živote uviaznu a vytratí sa životná energia, ktorá umožňuje prúdenie života.

Hoci som vždy uznávala aj biologické podmienky, ktoré podmieňujú akí v živote sme a ako sa prejavujeme, rovnako som vnímala dôležitosť toho, že každý človek prechádza v živote križovatkami, kde robí významné životné voľby, či jeho život bude sa prehlbovať a roztápať ľady minulosti, ktoré spôsobujú uviaznutie a niekedy aj životné utrpenie, alebo budú otvárať podmienky pre zrodenie a udržanie radosti a životnej energie.

Toto moje založenie viedlo k tomu, že som od začiatku môjho postgraduálneho vzdelávania paralelne s medicínskym vzdelávaním sa prihlásila aj do psychoterapeutického vzdelávania. Mám za sebou dlhodobý výcvik v Gestalt psychoterapii ukončený GPTI diplomom organizovaný lektormi z Anglicka.

Absolvovala som aj výcvik v neurolingvistickom programovaní organizovanom maďarským lektorom, zameraným na poradenstvo jednotlivcov i v organizáciach. Zúčastnila som sa výcviku v párovej terapii organizovanej lektormi Gestalt inštitútu v Los Angeles a ukončila som dlhodobý výcvik v supervíznej psychoterapii zameranej na supervíziu jednotlivcov aj organizácii. Tento výcvik bol lektorovaný lektormi z Anglicka a ukončený diplomom.

Hlbinným procesom ma najviac naučili porozumieť kolegovia z Maďarska v psychoanalyticky orientovanom výcviku v krátkodobej psychoterapii, ktorý som tiež ukončila záverečným diplomom.

Som v zozname psychoterapeutov u nás, ale aj v registri európskom. Moja každodenná prax mi umožňuje dennodenne sa venovať nielen diagnostike a liečbe, ale pokračovať v mojej základnej otázke, na ktorú spolu s klientmi hľadám odpoveď, k čomu ich život vyzýva, keď sa zvyšuje ich utrpenie a kríza v ich živote a ako ich môžem sprevádzať cez rozbúrené obdobia v ich živote.

Pre mňa poradenstvo je obraz sprievodcu, ktorý čaká so svojou lodičkou v prístave a tam kde rozbúrená voda sa nedá inak prekonať ako pomocou doprevádzania človekom, ktorý roky brázdi vody tej divokej rieky, tak tam ponúknem svoju sprievodcovskú loď a poukazujem svojmu cestujúcemu, kde tá voda má svoju cestu, ktorá sa dá prejsť.

Rada sa so svojou životnou skúsenosťou podelím a prajem tým, ktorí sa touto cestou vydajú, aby porozumeli svojmu životnému miestu, či ho budú vedieť aktívne zmeniť, alebo sa zmieria s dopadmi na svoj život. Pripájam sa tiež k manželovi ponúkam na nahliadnutie scany mojich diplomov:

 

MUDr. Vladimír Velický

Poradenstvu sa už venujem mnoho rokov a je to pre mňa vzrušujúca činnosť. Porozumieť nevedomým (iracionálnym) silám a motívom, ktoré mojich klientov vedú do životných pascí a napomáhať im sa z nich vymotať.

Od začiatku mojej profesionálnej kariéry pred 34 rokmi som sa začal venovať vzdelávaniu sa v psychoterapii tak, ako mi to životná situácia umožňovala. Najprv prekladaním anglických kníh, neskôr som vstúpil do môjho prvého výcviku v psychodynamickej psychoterapii v Prahe. Po otvorení hraníc Československa som vstúpil do výcviku v Gestalt psychoterapii s britskými a americkými lektormi a v analytickej psychoterapii s maďarskými lektormi a nakoniec v integratívnej supervízii znova s britskými lektormi. Vo vzdelávaní som sa posúval od práce s jednotlivcom ku práci so systémami rodinnými a systémami podnikateľských organizácií. Som zapísaný v Zozname psychoterapeutov SR, v Registri psychoterapeutov Európskej asociácie pre psychoterapiu a mám certifikát o psychoterapeutickom vzdelaní ministerstva zdravotníctva SR.

Moje vzdelanie v psychoterapii a poradenstve mi napomáha vnímať a uvedomovať si pestrosť a spletitosť rôznych vedomých a nevedomých procesov, ktoré pôsobia v systémoch mojich klientov. Umožňuje mi napomáhať klientom tieto procesy vnímať a hľadať spôsob, ako sa s nimi v živote vysporiadať. Veľmi rád pracujem v tandeme s mojou manželkou. Vzájomné dopĺňanie našich polarít mi umožňuje rozšírenie vlastných potenciálov pre poradenstvo, najmä pri práci s pármi, rodinami alebo systémami v organizáciách.

Býva zvykom dokladovať vzdelanie, tak prikladám scany mojich diplomov: