V&V consult
O firme
O poradenstve
Aké služby poskytujeme
Aké sú naše ceny
Kde nás nájdete
Kontakt
logo

Aké sú naše ceny a platobné podmienky

Ceny sú zmluvné a sú uvedené vždy na konci textu o jednotlivých formách poradenstva. Klient, ktorý sa objedná na konzultáciu, potvrdí dohodnutý termín poradenskej konzultácie zaplatením uvedenej ceny na účet číslo 2625481050/1100, VS: dátum narodenia v tvare DDMMRR, KS: 0308.

Pokiaľ 5 dní pred termínom konzultácie nie je platba na účte, termín konzultácie je zrušený. Ak sa klient v stanovený termín na konzultáciu nedostaví, platba je úhradou za čas konzultanta vyhradený pre konzultáciu s klientom.